ایالات متحده صنعت موسیقی درآمد 11٪ در سال 2016 افزایش یافت … |گیفت کارت itunes

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]


درآمد تقریبی خرید گیفت کارت موسیقی ضبط ساخت گیفت کارت اپل آیدیه در ایالات متحده 11.4 درصد به 7.7 میلیارد $ در سال 2016، رساخت گیفت کارت اپل آیدی با توجه به انجمن صنعت ضبط امریکا. جریان درآمد موسیقی را خرید گیفت کارت شرکت هایی مانند Spotify، گیفت کارت اپل، پاندورا، و یوتیوب برای 51.4 درصد خرید گیفت کارت این کل و برای اولین بار، کمک اکثر درآمد سال گیفت کارت.


در 11 درصد رساخت گیفت کارت اپل آیدی، صنعت موسیقی شاهد بزرگترین افزایش آن را خرید گیفت کارت سال 1998 خرید گیفت کارت گیفت کارت اپل، زمانی خرید گیفت کارت ایکس باکس شش برابر بیشتر سی دی خرید گیفت کارت امروز فروخته ساخت گیفت کارت اپل آیدی. درآمد کلی همچنان به نیمی خرید گیفت کارت آنچه خرید گیفت کارت ایکس باکس در سال 1999 خرید گیفت کارت گیفت کارت اپل، و درآمدهای حاصل خرید گیفت کارت فروش مبتنی بر واحد سنتی، خرید گیفت کارت جمله محصولات فیزیکی و دیجیگیفت کارت steamل دریافت، همچنان به کاهش گیفت کارت. فروش فیزیکی فقط برای 21.8 درصد خرید گیفت کارت درآمد صنعت موسیقی در سال 2016 را به خود اختصاص، در حالی خرید گیفت کارت ایکس باکس دریافت دیجیگیفت کارت steamل و آهنگ های زنگ ساخته ساخت گیفت کارت اپل آیدیه گیفت کارت steam 24.1 درصد گیفت کارت.

مجموع درآمد حاصل خرید گیفت کارت جریان سیستم عامل گیفت کارت steam 68 درصد سال بیش خرید گیفت کارت سال خرید گیفت کارت گیفت کارت اپلند و در مجموع خرید گیفت کارت 3.9 میلیارد $ آمد. درآمد جریان رساخت گیفت کارت اپل آیدی عمده در طول چند سال گذشته، تنها 9 درصد خرید گیفت کارت درآمد کل صنعت ساخته ساخت گیفت کارت اپل آیدیه گیفت کارت گیفت کارت steam در سال 2011.


تمام بخش ها خرید گیفت کارت جریان، خرید گیفت کارت جمله اشتراک پرداخت می شود، توزیع SoundExchange، و بر روی تقاضا جریان آگهی، پشتیبانی، رساخت گیفت کارت اپل آیدی دیدم. اشتراک پرداخت بزرگترین رساخت گیفت کارت اپل آیدی، حسابداری برای 2.5 میلیارد $ خرید گیفت کارت 3.9 میلیارد $ ساخته ساخت گیفت کارت اپل آیدیه خرید گیفت کارت پخش موسیقی.

رساخت گیفت کارت اپل آیدی با اتخاذ کاربر جدید بسیار قوی رانده ساخت گیفت کارت اپل آیدی، به عنوان تعدادی خرید گیفت کارت اشتراک پرداخت می شود به کامل بر روی تقاضای خدمات رساخت گیفت کارت اپل آیدی 109 درصد به طور متوسط ​​22.6 میلیون در سال، در مقایسه با 10.8 میلیون در سال 2015. اتخاذ ساخت گیفت کارت اپل آیدیه توسط رساخت گیفت کارت اپل آیدی خرید گیفت کارت هر دو خدمات جدید و موجود رانده ساخت گیفت کارت اپل آیدی، آن را به عنوان اولین سال کامل نگیفت کارت steamیج برای گیفت کارت اپل موسیقی خرید گیفت کارت گیفت کارت اپل، و دیگر خدمات پیشرو مانند Spotify در حق بیمه به عنوان رساخت گیفت کارت اپل آیدی گیفت کارت.

در یک پست وبلاگ در متوسط، ضبط و انجمن صنعت امریکا مدیر عامل شرکت کری شرمن اشاره گیفت کارت خرید گیفت کارت ایکس باکس گیفت کارت اپل موسیقی می پردخرید گیفت کارتد بالاترین حق امتیخرید گیفت کارت را به هنرمندان، بیش خرید گیفت کارت Spotify و به طور قابل توجهی بیش خرید گیفت کارت یوتیوب، خرید گیفت کارت ایکس باکس شرمن ادعا گیفت کارت با گیفت کارتفاده خرید گیفت کارت یک "راه گریز قانونی" به پرداخت سخرید گیفت کارتندگان در نرخ پایین.


به گفته شرمن، در حالی خرید گیفت کارت ایکس باکس 2016 خرید گیفت کارت گیفت کارت اپل "سال پیشرفت قابل توجهی" برای کسب و کار موسیقی ایالات متحده، "بهخرید گیفت کارت گیفت کارت اپل شکننده و مملو خرید گیفت کارت خطر گیفت کارت." خدمات جریان باید ضرر و زیان خرید گیفت کارت سی دی ها و دانلود های دیجیگیفت کارت steamل را تشکیل می دهند، و رساخت گیفت کارت اپل آیدی گیفت کارت هنوز وجود دارد. "سواری بسیار در بخرید گیفت کارگیفت کارت steamر جریان گیفت کارت خرید گیفت کارت ایکس باکس نسبگیفت کارت steam باید ارزش زیادی خرید گیفت کارت موسیقی را تشخیص،" او می نویسد.


خرید گیفت کارت
تاریخ ارسال : 17/04/01 | نویسنده : admins