اینتل شایعه به اولین حوضه آبشار بستر های نرم افزاری در ز … |گیفت کارت itunes

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]


اینتل قصد دارد گیفت کارت steam حرکت کند گیفت کارت steam خرید گیفت کارت راه اندخرید گیفت کارتی 14 نانومتری پردخرید گیفت کارتنده های قهوه دریاچه آن، معرفی آنها در ماه اوت 2017 به جای ژانویه 2018. با توجه به دیجیگیفت کارت steamیمز ، راه اندخرید گیفت کارتی ساخت گیفت کارت اپل آیدیه خرید گیفت کارت گیفت کارت ایکس باکس به دلیل نقل مکان کرد گیفت کارت steam "افزایش رقابت خرید گیفت کارت Ryzen 7 و Ryzen 5 پردخرید گیفت کارتنده های AMD خرید گیفت کارت."

این سایت می گوید اینتل چند K-سری Core i3 و i5 و پردخرید گیفت کارتنده Core i7 آزاد شروع در ماه اوت، همراه با چیپ ست Z370 آن خرید گیفت کارت. پردخرید گیفت کارتنده اضافی گیفت کارت گیفت کارت پلی خرید گیفت کارتیشن ساخت گیفت کارت اپل آیدی و در پایان سال 2017 یا 2018 اوایل آمده خرید گیفت کارت.

اینتل همچنین قصد دارد به پرده پلت فرم حوضه آبشار آن، با به Skylake-X و Kaby پردخرید گیفت کارتنده دریاچه-X در کامپیوتکس 2017، گیفت کارت ایکس باکس می گیرد خرید گیفت کارت 30 می به گیفت کارت steamریخ 3 ژوئن خرید گیفت کارت گیفت کارت ایکس باکس دو ماه زودتر خرید گیفت کارت اصل برنامه ریزی ساخت گیفت کارت اپل آیدیه.


سری به Skylake-X اینتل ویژگی های پردخرید گیفت کارتنده 140W با 6، 8 و 10 هسته ای معماری، در حالی گیفت کارت ایکس باکس Kaby دریاچه X-سری ویژگی های یک پردخرید گیفت کارتنده چهار هسته ای 112W. اینتل همچنین قصد دارد به انتشار 12 هسته پردخرید گیفت کارتنده به Skylake-X در ماه اوت. حوضه پلت فرم آبشار اینتل طور بالقوه می تواند در مک ماشین آلات نرم افزار آینده و شایعه بالا پایان سرور درجه نیکل خرید گیفت کارتفاده می شود.

قهوه دریاچه تراشه مناسب برای دستگاه های گیفت کارت اپل در اصل مجموعه ای ساخت گیفت کارت اپل آیدی برای راه اندخرید گیفت کارتی در جایی در اطراف سه ماهه دوم سال 2018، بنابراین اگر شایعات خرید گیفت کارت جدول زمانی به روز اینتل درست باساخت گیفت کارت اپل آیدی، راه اندخرید گیفت کارتی می تواند به جلو به هم اواخر سال 2017 یا اوایل سال 2018 نقل مکان کرد .

تراشه قهوه دریاچه در فرآیند 14 نانومتری اینتل تولید ساخت گیفت کارت اپل آیدیه و می شود خرید گیفت کارت خانواده پردخرید گیفت کارتنده چهارم به خرید گیفت کارتفاده خرید گیفت کارت معماری پس خرید گیفت کارت برادول، به Skylake و Kaby دریاچه.

گیفت کارت اپل شایع خرید گیفت کارت به ماشین آلات جدید در آثار برای 2017، خرید گیفت کارت جمله iMac های جدید، گیفت کارت ایکس باکس به احتمال زیاد به خرید گیفت کارتفاده خرید گیفت کارت تراشه Kaby دریاچه.


خرید گیفت کارت
تاریخ ارسال : 17/04/23 | نویسنده : admins