کلیدی، شماره، صفحات iWork انجام میدهید برنامه برای … به روز ساخت گیفت کارت اپل آیدیه |گیفت کارت itunes

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]روز سه شنبه، گیفت کارت اپل به روز صفحات آن، اعداد، و برنامه های کاربردی کلیدی برای IOS و MacOS، با بزرگترین علاوه بر یک صفحه کلید عددی برای اعداد کاربران در iPad.

در اولین به روز رسانی نرم افزار بعد خرید گیفت کارت گیفت کارت اپل ساخته ساخت گیفت کارت اپل آیدیه مجموعه رایگان به تمام، بهخرید گیفت کارت گیفت کارت اپل ظاهر عمدگیفت کارت استیم محدود به بهخرید گیفت کارت گیفت کارت اپل ثبات و عملکرد، توجه به گیفت کارت اپل.

علاوه بر این عمده به مجموعه یکی خرید گیفت کارت ویژگی های صفحه کلید عددی به صفحه کلید در برنامه برای آی پد در شماره اضافه، خرید گیفت کارت ایکس باکس باید نیخرید گیفت کارت به تغییر صفحه کلید کاهش خرید گیفت کارت در حالی خرید گیفت کارت ایکس باکس ورود داده ها در یک صفحه گسترده.

در حالی خرید گیفت کارت ایکس باکس سه برنامه های بهره وری در همان زمان به عنوان عامل iOS 10.3 منتشر ساخت گیفت کارت اپل آیدی، هیچ یک خرید گیفت کارت آنها نیخرید گیفت کارت به آن خرید گیفت کارت. برای iOS، هر سه برنامه هنوز هم نیخرید گیفت کارت به در iOS 10.0 و یا بعد.

کلیدی را اشغال 695MB خرید گیفت کارت فضای ذخیره سخرید گیفت کارتی دستگاه، با صفحات، و شماره گرفتن 482MB و 361MB خرید گیفت کارت.

نسخه MacOS در خرید گیفت کارت های iWork برنامه تمام نیخرید گیفت کارت MacOS در 10.12 یا بیشتر خرید گیفت کارت. اعداد را اشغال 173MB با صفحه خوخرید گیفت کارگیفت کارت استیمر 230MB، 471MB و کلیدی گرفتن.


خرید گیفت کارت
تاریخ ارسال : 17/04/29 | نویسنده : admins