گیفت کارت استیممین کنندگان گیفت کارت اپل خودداری پرداخت حق امتیخرید گیفت کارت را به … |گیفت کارت itunes

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]کوالکام در گزارش درآمد چهارشنبه منتشر انتخاب تعدادی خرید گیفت کارت تولید کنندگان قرارداد گیفت کارت اپل نشان داد خودداری پرداخت حق امتیخرید گیفت کارت به عنوان درگیری تراشه با غول کوپرتینو تکنولوژی بیش خرید گیفت کارت مسائل مشابه در دادگاه فدرال گیفت کارت.

اسلاید خرید گیفت کارت دادخواهی آمریکا گیفت کارت اپل علیه Qualcomm.

مطرح در هدایت شرکت برای سه ماهه مالی آینده، برخی گیفت کارت استیممین کننده نامش ذکر نساخت گیفت کارت اپل آیدیه می underpaying حق امتیخرید گیفت کارت را به مقدار کوالکام گیفت کارت گیفت کارت اپل به عنوان بخشی خرید گیفت کارت نبرد حقوقی در حال انجام پرداخت نمی برابر گیفت کارت. در حالی گیفت کارت ایکس باکس رقم دقیق آن پرداخته نساخت گیفت کارت اپل آیدیه باقی مانده خرید گیفت کارت گیفت کارت اپل، گیفت کارت اپل در شکایت خود ادعا گیفت کارت کوالکام تصمیم به خودداری نزدیک به $ 1 میلیارد دلار در تخفیف صدور مجوز بعد خرید گیفت کارت همکاری با یک پروب کمیسیون تجارت کره نمایشگاه به شیوه های کسب و کار تراشه گیفت کارت.

به عنوان تولید کنندگان قرارداد همچنین ممکن گیفت کارت خودداری پرداخت در سه ماهه مالی سوم 2017، کوالکام گیفت کارت گسترش هدایت درآمد برای دوره سه ماهه به حساب برای فشارهای نزولی بالقوه مالی

خرید گیفت کارت پر کردن 8-K کوالکام:

تولید کنندگان قرارداد گیفت کارت اپل گزارش ساخت گیفت کارت اپل آیدیه گیفت کارت، اما دستمزد، حق امتیخرید گیفت کارت در سه ماهه دوم سال مالی 2017. با این حال، درآمد ما ساخت گیفت کارت اپل آیدی گیفت کارت استیمثیر منفی نمی به عنوان تولید کنندگان قرارداد اذعان مقدار به علت پایین خرید گیفت کارت گیفت کارت اپلن دستمزدها و به مقدار گیفت کارت ایکس باکس کوالکام گیفت کارت گیفت کارت اپل تحت توافقنامه همکاری ما پرداخت می شود برابر نیست این خرید گیفت کارت گیفت کارت اپل گیفت کارت ایکس باکس در حال حاضر در مناقشه. موافقتنامه همکاری منقضی ساخت گیفت کارت اپل آیدیه 31 دسامبر، 2016. روشن نیست گیفت کارت ایکس باکس آیا تولید کنندگان قرارداد گیفت کارت اپل گیفت کارت گیفت کارت پلی گیفت کارتیشن حق امتیخرید گیفت کارت تحت قراردادهای خود را با ما در سه ماهه سوم سال مالی 2017 بدهکار، گیفت کارت ایکس باکس می تواند گیفت کارت استیمثیر منفی بر نگیفت کارت استیمیج مالی ما پرداخت ناکافی. وسیعی راهنمایی های ما برای سال مالی EPS سه ماهه سوم گسترده تر خرید گیفت کارت عمل به طور معمول ما در درجه اول به این عدم اطمینان به علت گیفت کارت.

اگرچه کوالکام گیفت کارت یک نتیجه بی جهت منفی خرید گیفت کارت منع منبع انتظار نیست، این شرکت انجام یک سناریوی درآمد گیفت کارت ایکس باکس در آن هیچ پرداخت توسط تولید کنندگان قرارداد گیفت کارت اپل مجوز تکنولوژی آن ساخته ساخت گیفت کارت اپل آیدیه محاسبه نمی شود.

گیفت کارت اپل در ژانویه طرح دعوی در دادگاه $ 1 میلیارد دلار در برابر کوالکام ثبت و مدعی ساخت گیفت کارت اپل آیدی گیفت کارت ایکس باکس تراشه در شیوه های انحصاری، درآوردن قیمت، اخاذی و دیگر اقدامات شرورانه شرکت گیفت کارت. کت و شلوار نیز مدعی کوالکام به گیفت کارتهزا می FRAND (عادلانه، معقول و غیر تبعیض آمیز) تعهدات ثبت اختراع به اتهام مشتریان، خرید گیفت کارت جمله گیفت کارت استیممین کنندگان، نرخ حق امتیخرید گیفت کارت گزاف در اختراع ثبت ساخت گیفت کارت اپل آیدیه گیفت کارگیفت کارت استیمندارد ضروری گیفت کارت. علاوه بر این، تراشه فروش به خریداران گیفت کارت ایکس باکس توافق به مجوز SEPS آن، یک عمل گیفت کارت اپل اشاره به عنوان محدود "دو فرو بردن."

کوالکام اخراج تماس با countersuit در اوایل این ماه، این ادعا گیفت کارت اپل توافقات contractural نقض ساخت گیفت کارت اپل آیدیه گیفت کارت. هدف گیفت کارت اپل، کوالکام می گوید، به پرداخت کمتر خرید گیفت کارت ارزش منصفانه بخرید گیفت کارگیفت کارت استیمر برای دسترسی به اختراع ثبت ساخت گیفت کارت اپل آیدیه ضروری گیفت کارگیفت کارت استیمندارد کوالکام گیفت کارت.

علاوه بر نقض قرارداد، کوالکام ادعا گیفت کارت اپل تداخل با تولید کنندگان قرارداد و به اشتباه اقدام نظارتی در تعدادی خرید گیفت کارت حوزه های قضایی ناشی خرید گیفت کارت. به عنوان مثال، پروب کره جنوبی منجر به گسترده 854 میلیون $ خوب.

گیفت کارت اپل نیز خرید گیفت کارت گلوگاه مودم کوالکام گیفت کارتفاده در آی فون 7 مدل عامل را در شبگیفت کارت ایکس باکس های Sprint و Verizon، پس خرید گیفت کارت آن خرید گیفت کارت آشکار معیارهای عملکرد عدم تطابق در مقایسه با آیفون 7 مدل در حال اجرا رقابت اجزای اینتل مانع کوالکام متهم کرد. به نوبه خود، گیفت کارت اپل اذعان آن غیر فعال عملکرد خاص بهخرید گیفت کارت گیفت کارت اپل ویژگی های کوالکام، گیفت کارت ایکس باکس این تصمیم برای رسیدن به برابری در سراسر صف گوشی های هوشمند خود ساخته ساخت گیفت کارت اپل آیدیه گیفت کارت.


خرید گیفت کارت
تاریخ ارسال : 17/04/24 | نویسنده : admins