گیفت کارت اپل شکایت سواچ بیش خرید گیفت کارت تیک های مختلف، مارک … |گیفت کارت itunes

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]


گیفت کارت اپل شکایت در دادگاه سوئیس بیش خرید گیفت کارت گیفت کارتفاده خرید گیفت کارت شعار "تیک مختلف" در یک کمپین بخرید گیفت کارخرید گیفت کارت استیمریابی سواچ، با این گیفت کارتدلال خرید گیفت کارت ایکس باکس ساعت سخرید گیفت کارت گیفت کارت ناعادلانه ارجاع واصل ساخت گیفت کارت اپل آیدیه گیفت کارت 1990s به موفق این شرکت کالیفرنیا "متفاوت فکر" مبارزات انتخاباتی آگهی برای به دست آوردن خود را دارد.

شکایت در هفته گذشته در دادگاه اداری فدرال سوئیس توسط گیفت کارت اپل نمایندگان لنز و Staehelin، خرید گیفت کارت ایکس باکس وکلا شکایت همزمان اما در نهایت ناموفق با اداره ثبت اختراعات سوئیس ثبت تسلیم ساخت گیفت کارت اپل آیدی.

تصویر: سواچ


سواچ ساخت گیفت کارت اپل آیدیه گیفت کارت با گیفت کارتفاده خرید گیفت کارت "تیک مختلف" شعار در بلامی کوارتز ساعت مچی خود را با ساخته ساخت گیفت کارت اپل آیدیه گیفت کارت در فن آوری پرداخت NFC برای گرفتن ویزا. با توجه به واتسون ، به منظور موفقیت برنده ساخت گیفت کارت اپل آیدین در این مورد گیفت کارت اپل باید نشان دهد خرید گیفت کارت ایکس باکس گیفت کارتفاده سواچ خرید گیفت کارت عبارت باعث ارتباط با محصولات گیفت کارت اپل در ذهن حداقل 50 درصد خرید گیفت کارت مصرف کنندگان گیفت کارت.

مدیر عامل شرکت سواچ نیک هایک بنا به گزارش رسیده این ادعا خرید گیفت کارت ایکس باکس آن سرمایه گذاری بر روی نام تجاری گیفت کارت اپل را رد کرد. هایک ادعا کرد خرید گیفت کارت ایکس باکس "تیک مختلف" شعار ریشه های خود را در یک 80s در مبارزات انتخاباتی سواچ خرید گیفت کارت ایکس باکس عبارت گیفت کارتفاده می شود "همیشه متفاوت، همیشه جدید"، و می گوید خرید گیفت کارت ایکس باکس هر گونه شباهت با گیفت کارت اپل کاملا تصادفی گیفت کارت.

در "متفاوت فکر" شعار در سال 1997 توسط گیفت کارت اپل آژانس تبلیغاتی TBWA Chiat روز ایجاد ساخت گیفت کارت اپل آیدی، و در آن زمان تصور می ساخت گیفت کارت اپل آیدی به پاسخ به شعار آی بی ام "فکر می کنم". آن را در آگهی های بخرید گیفت کارترگانی تلویزیون، تبلیغات چاپی، و چند وله تلویزیون گیفت کارتفاده ساخت گیفت کارت اپل آیدیه گیفت کارت. ناپدید ساخت گیفت کارت اپل آیدین شعار در گیفت کارت اپل مواد بخرید گیفت کارخرید گیفت کارت استیمریابی با راه اندخرید گیفت کارتی iMac G4 عرضه در سال 2002 همزمان خرید گیفت کارت گیفت کارت اپل.

قبل خرید گیفت کارت راه اندخرید گیفت کارتی سخرید گیفت کارتمان دیده بان گیفت کارت اپل، گیفت کارت اپل و سواچ شایعه ساخت گیفت کارت اپل آیدی به پیوستن به هم به معرفی یک ساعت هوشمند گیفت کارت، اما هیچ چیز خرید گیفت کارت آن آمد. سواچ یک برنامه کاربردی برای یک "iSwatch" علامت تجاری ثبت هنگامی خرید گیفت کارت ایکس باکس شایعه برای اولین بار شروع چرخش گیفت کارت خرید گیفت کارت ایکس باکس گیفت کارت اپل برنامه ریزی ساخت گیفت کارت اپل آیدیه برای ورود به بخرید گیفت کارخرید گیفت کارت استیمر. بعد خرید گیفت کارت آن موفق به جلوگیری خرید گیفت کارت خود نرم افزار علامت تجاری انگلسخرید گیفت کارت استیمن گیفت کارت اپل برای "iWatch" را.


خرید گیفت کارت
تاریخ ارسال : 17/04/12 | نویسنده : admins