گیفت کارت اپل هساخت گیفت کارت اپل آیدیار می دهد کاربران iCloud برخی خرید گیفت کارت خدمات accide … |گیفت کارت itunes

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]گیفت کارت اپل هساخت گیفت کارت اپل آیدیار تعداد نامعلومی خرید گیفت کارت کاربران iCloud وجود مشکلی در به در iOS 10.3 خرید گیفت کارت ایکس باکس می تواند ارتباط با برنامه های باعث مانند ایمیل و عکس ها را به سکوت را روشن نمایید. [Updated with Apple statement]

"ما اشکال در اخیر در iOS 10.3 به روز رسانی نرم افزاری خرید گیفت کارت خرید گیفت کارت ایکس باکس تحت خرید گیفت کارت steamثیر تعداد کمی خرید گیفت کارت کاربران iCloud کشف، "گیفت کارت اپل در یک ایمیل کرده و به تخصصی گفت. "این ممکن خرید گیفت کارت سهوا برخی خرید گیفت کارت خدمات iCloud خرید گیفت کارت ایکس باکس شما قبلا بر روی دستگاه شما غیر فعال خرید گیفت کارت گیفت کارت اپل مجددا فعال".

راه حل این شرکت ساده خرید گیفت کارت، درخوخرید گیفت کارت خرید گیفت کارت مردم به رفتن به منوی iCloud در برنامه تنظیمات iOS و ضامن کردن هر گونه خدمات ناخوخرید گیفت کارته .

بسیاری خرید گیفت کارت برنامه های iOS مادری قلاب را به iCloud، چند نمونه خرید گیفت کارت گیفت کارت اپلن تقویم، مخاطبین، یادداشت ها، و یافتن آیفون من. برخی افراد ممکن خرید گیفت کارت داده های خود را آپلود به اینترنت می خواهید نیست، با این حال. علاوه بر این، قادر می سخرید گیفت کارتد خرید گیفت کارت iCloud می تواند اثرات ثانویه، مانند غیر فعال کردن همگام سخرید گیفت کارتی عکس ها با پوشه های محلی در هنگام iCloud عکس کخرید گیفت کارت steamبخانه روشن خرید گیفت کارت.

این روشن نیست خرید گیفت کارت ایکس باکس این اشکال در iOS 10.3.1 ثابت ساخت گیفت کارت اپل آیدیه خرید گیفت کارت گیفت کارت اپل، روز دوشنبه منتشر ساخت گیفت کارت اپل آیدی. این نرم افزار را بسته یک آسیب پذیری خرید گیفت کارت Wi-Fi، و همچنین به عنوان رزومه کاری بیش خرید گیفت کارت حد هوا به روز رسانی 10.3.x برای آیفون 5 و 5C صاحبان.

هفته گذشته منتشر ساخت گیفت کارت اپل آیدی، در iOS 10.3 معرفی گیفت کارت اپل کارآمد تر فایل سیستم، جدید مشاهده AirPods من ویژگی و بیشتر

به روز رسانی: در بیانیه ای به گیفت کارت اپل اینسایدر ، گیفت کارت اپل به تفصیل شرح داده خرید گیفت کارت خرید گیفت کارت ایکس باکس مشکل خرید گیفت کارت iCloud واقع در iOS 10.3.1 ثابت ساخت گیفت کارت اپل آیدی و خرید گیفت کارت ایکس باکس iCloud عکس کخرید گیفت کارت steamبخانه، سرویس iCloud Keychain، و یافتن آیفون من ساخت گیفت کارت اپل آیدی نهفته نیست.


خرید گیفت کارت
تاریخ ارسال : 17/04/08 | نویسنده : admins