گیفت کارت اپل پاسخ به هک تهدید، می گوید وجود دارد ما … |گیفت کارت itunes

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]


در پاسخ به یک تهدید باج که در آن هکرها ادعا دسترسی به بیش خرید گیفت کارت 600 میلیون حساب iCloud به، گیفت کارت اپل گفت فورچون وجود دارد هیچ نقض سیستم خود خرید گیفت کارت گیفت کارت اپله خرید گیفت کارت.

در عوض، اگر هکرها دسترسی به حساب iCloud اند، نشان می دهد گیفت کارت اپل قبلا به خطر بیافتد خدمات شخص ثالث مقصر هستند. خرید گیفت کارت سخنگوی گیفت کارت اپل:

"سخنگوی گفت:« وجود دارد هر گونه نقض در هر یک خرید گیفت کارت سیستم های گیفت کارت اپل خرید گیفت کارت جمله iCloud و ID گیفت کارت اپل شده خرید گیفت کارت لیست ادعایی خرید گیفت کارت آدرس ایمیل و کلمه عبور به نظر می رسد خرید گیفت کارت قبلا به خطر بیافتد به دست آمده خرید گیفت کارت خدمات شخص ثالث.

پاسخ گیفت کارت اپل به دنبال یک گزارش خرید گیفت کارت مادربرد که نشان می دهد یک گروه خرید گیفت کارت هکرهای شناخته شده به عنوان "ترکیه جرم خانواده" ادعا کرده اند دسترسی به صدها میلیون حساب iCloud داشته باشند.


ترکیه جرم خانواده را تهدید کرده خرید گیفت کارت به تنظیم مجدد حساب iCloud و خرید گیفت کارت راه دور پاک دستگاه های گیفت کارت اپل قربانیان اگر گیفت کارت اپل 150.000 $ در Bitcoin یا Ethereum توسط 7. آوریل پرداخت نمی اگر گیفت کارت اپل در سه روز پرداخت نگیفت کارت، این گروه قصد دارد برای افزایش مقدار پول آن را برای درخوخرید گیفت کارت.

نوشته اصلی گروه اعتقاد بر این خرید گیفت کارت گیفت کارت اپل دسترسی به 300 میلیون icloud.com، me.com، ایمیل و آدرس mac.com به، اما این تعداد بعد به 627 میلیون به دلیل هکرها اضافی شروع به پریدن کرد به اتهام پله به جلو به ارائه حساب اعتبار. هکرها می گویند دست کم 220 میلیون خرید گیفت کارت اعتبار ورود تایید شده به کار و لخرید گیفت کارتم نیست که احرخرید گیفت کارت هویت دو عامل را فعال کنید.

با گیفت کارت اپل انکار نقض، اطلاعات حساب iCloud خرید گیفت کارت به احتمال زیاد خرید گیفت کارت حوادث هک عمده که شرکت هایی مانند یاهو را تحت تاثیر قرار گرفته شده خرید گیفت کارت. کاربران iCloud که همان نام کاربری و رمز عبور خرید گیفت کارت که برای هر دو سایت هک شده و برای iCloud باید کلمه عبور خود را فورا تغییر دهید مورد خرید گیفت کارتفاده قرار گرفت.

سخنگوی گیفت کارت اپل همچنین گفت فورچون این شرکت "به طور فعال نظارت برای جلوگیری خرید گیفت کارت دسترسی غیر مجخرید گیفت کارت به حساب کاربری و در حال کار با اجرای قانون شناسایی جنایتکاران درگیر،" اما مشخص میکند که چه خاص نیست گامهایی برداشته شده خرید گیفت کارت برای نظارت بر وضعیت فراتر خرید گیفت کارت "روش خرید گیفت کارتاندارد."

گیفت کارت اپل توصیه میکند که همه کاربران iCloud را انتخاب کلمات عبور قوی، خرید گیفت کارتفاده خرید گیفت کارت کلمات عبور مختلف برای سایت های مختلف، و به نوبه خود در احرخرید گیفت کارت هویت دو عامل برای محافظت خرید گیفت کارت حساب خود خرید گیفت کارت.


خرید گیفت کارت
تاریخ ارسال : 17/03/25 | نویسنده : admins