Nachos در مقابل Pierogies بی نهایت – PlayStation.Blog |گیفت کارت پلی استیشن

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

اشتراک خرید گیفت کارت طریق iTunes، گوگل و یا RSS، و یا خرید گیفت کارت اینجا دانلود کنید

ما برگشتیم، عزیزم! فضل خرید گیفت کارت نامه شنونده جرقه بحث جدی (در هکخرید گیفت کارت steamر!) در موضوعات مختلف در Blogcast این هفته: جخرید گیفت کارتین سهام راهنمایی برای هیچکس فکر کردن در مورد غواصی به FFXIV، سید در نهایت فاتح تیره ترین سیاه چال، زک نشان می دهد گذشته مخفی خود را در هالیوود، و آن را تمام نقطه اوج در pierogies در مقابل ناچو رویال نبرد! نپرس.

چیزهایی گیفت کارت xbox ما در مورد صحبت

 • StarBlood آرنا
 • قهرمانان مارول امگا
 • ها Kero بلستر
 • Nier: خودکار
 • راهنمایی برای شکستن به صنعت بخرید گیفت کارتی
 • مشاوره برای تخرید گیفت کارته واردان FFXIV
 • تیره ترین سیاه چال
 • کابوی بیباپ
 • جدید PS4 Protips مالک،
 • دخرید گیفت کارخرید گیفت کارت steamن در مقابل بخرید گیفت کارتی
 • کیهانی سخرید گیفت کارت steamره قهرمان
 • Pierogies (Pirogis؟)

قسمت اخیر


بخرید گیفت کارتیگران

 رسمی گیفت کارت پلی خرید گیفت کارتیشن Blogcast: سید شومان رسمی گیفت کارت پلی خرید گیفت کارتیشن Blogcast: جخرید گیفت کارتین Massongill رسمی گیفت کارت پلی خرید گیفت کارتیشن Blogcast: زک صغیر

سید شومان – مدیر رسانه های اجتماعی، SIEA
جخرید گیفت کارتین Massongill – رسانه های اجتماعی مدیر، SIEA
زک جزئی – پدر رسانه های اجتماعی مدیر، SIEA


ما سوالات و راهنمایی ارسال. blogcast@sony.com
ترک ما یک پست صوتی! (650) 288-6706

با تشکر به Cory اشمیت برای آرم های زیبا و Dormilón برای آهنگ تم راد ما را نشان دهد موسیقی خرید گیفت کارت.

[Editor’s note: PSN game release dates are subject to change without notice. Game details are gathered from press releases from their individual publishers and/or ESRB rating descriptions.]


خرید گیفت کارت
تاریخ ارسال : 17/04/12 | نویسنده : admins